Výnimočná patentovaná zmes aktivovaných bezlepkových obilnín, orechov, semienok, ovocia goji a vlákniny psyllium. Je aktivovaná, bezlepková, zásaditá, naturálna - 100% RAW. Kompletný zdroj informácii o HRYZKE je na www.hryzka.sk. Jednoducho povedané výživné, chutné a zdravé raňajky pre celú rodinu.

Pri použití zľavového kódu TNJK01 budeš mať pri každom nákupe HRYZKY cez e-shop zľavu 5%. Je časovo neobmedzený a platí aj pre opakované nákupy. Pri objednávke je potrebné zadať kód do kolonky "Uplatniť zľavový kód" a kliknúť na tlačidlo "Prepočítať".do e-shopu  

Energetický metabolizmus - tuky

Autor: Petrík Dátum: 25.1.2015 Zobrazenia: 698 x
Pre tento článok je k dispozícii aj mapa, ktorá uľahčuje orientáciu v súvisiacich a nadväzujúcich článkoch.
zobraziť mapu

V tomto článku začnem od bodu, keď sa konečné produkty trávenia tukov dostanú do krvi. To, ako a prečo sa tam dostanú, je rozobraté v predošlých článkoch, v ktorých sa jednoducho môžete zorientovať kliknutím na mapu vpravo.

Ešte na úvod doplním informáciu, ktorú som vynechal v minulých článkoch. Produkty trávenia tukov - voľné mastné kyseliny, monoacylglyceroly a glycerol - nevstupujú priamo do krvi, ale najprv sa z nich v bunkách tenkého čreva vyskladajú opäť celistvé tuky, tie potom prechádzajú do lymfy a až z lymfy sú transportované do krvi.

Keďže tuky sú hydrofóbne (nerozpustné vo vode), nemôžu byť krvou transportované vo voľnej forme, pretože by sa zhlukovali do kvapôčok. Existujú preto špeciálne častice - nazývané chylomikrony. V jednoduchosti sú to tuky "zabalené" v bielkovinovom komplexe, ktorého povrch je hydrofilný (rozpustný vo vode). Čím väčšie sú tieto častice, tým viac tukov je v nich obsiahnutých a klesá ich hustota. Naopak, s klesajúcou veľkosťou rastie aj hustota. Okrem tukov sa v chylomikronoch tranportuje aj cholesterol - tieto sa označujú (v súčasnosti veľmi modernými pojmami u lekárov a v reklamách) ako VLDL, LDL, IDL a HDL. V preklade: Very Low Density Lipoprotein, Low Dens..., Intermediate Dens... a High Dens... Úlohou LDL je transport cholesterolu do periférnych tkanív (svaly, mozog...), úloha HDL je opačný transport smerom do pečene.

Cholesterol je látka tukovej povahy. Pre organizmus je nepostrádateľný, pretože je súčasťou bunkových stien a niektorých hormónov. Telo si ho však z veľkej časti vie syntetizovať samo, príjem v potrave je potrebný len v malých množstvách. Príjmom živočíšnych jedál je možné tento príjem mnohonásobne prekročiť, čo vedie k zvýšenej hladine LDL. Množstvo cholesterolu je potom v krvi výrazne väčšie ako potreba tkanív, čo vedie k jeho ukladaniu na stenách žíl a tepien.

HDL, LDL, cholesterol
LDL transportuje cholesterol do periférnych tkanív, HDL z tkanív do pečene - zdroj http://www.hartwijzer.nl/LDL-cholesterol.php

Krvou sú chylomikrony prenášané do miesta spotreby - kostrových svalov a tukového tkaniva. Tam dochádza k opätovnej hydrolýze na voľný glycerol a mastné kyseliny. Glycerol odchádza do pečene, kde je v procese glukoneogenézy (vysvetlená bližšie v článku o sacharidoch) prevedený na glukózu. Mastné kyseliny vstupujú do buniek.

V svaloch sú mastné kyseliny (MK) použité ako zdroj energie - palivo. V procese takzvanej beta oxidácie sa ich reťazec postupne skracuje, vždy o 2 uhlíky za vzniku acetyl CoA, ktorý vstupuje do citrátového (Krebsovho) cyklu. Tento proces platí pre MK s párnym počtom uhlíkov, pre MK s nepárnym počtom a nenasýtené MK obsahuje malé modifikácie, výsledok je však zhodný.

V tukových bunkách sú MK v prípade dostatku potravy naviazané na glycerol do podoby tukov a uskladnené. V prípade nedostatku energie sa v tukovom tkanive tuky opäť štiepia na glycerol a voľné MK, ktoré sú potom naviazané na bielkovinu albumín, prenesené do krvi a následne do svalov.

Výhodou použitia tukov ako paliva je ich vysoká energetická hustota - z jedného gramu tukov sa dá získať v metabolizme okolo 38 kJ. Pri ich použití vzniká taktiež pomerne veľa vody, čo využívajú hibernujúce a púštne zvieratá. Odbúravaním tukových zásob získavajú nie len energiu, ale aj potrebnú vodu. Z tuku že sa dá získať voda? Uvediem na príklade kyseliny palmitovej - jej výsledná reakcia vyzerá nasledovne:

C15H31COOH + 23 O2 → 16 CO2 + 16 H20

Vidíme, že v reakcii sa vytvorilo 16 molekúl vody. Kyselina palmitová pritom mohla byť uložená v tukovom tkanive v podobe triacylglycerolu (tuku). Ak to bol napríklad hibernujúci medveď - odbúraním 100g zásobného tuku získa približne 100g vody a 3800kJ energie, vdýchne asi 256g kyslíka a vydýchne asi 245g oxidu uhličitého (vypočítané z molovej hmotnosti kyseliny palmitovej, pre iné MK sa výsledok môže mierne líšiť).


púštne zvieratá dokážu získavať potrebnú vodu odbúravaním tukových zásob - zdroj http://wesphelan.com/camel/
Z predchádzajúcich informácii by sa tuk mohol javiť ako najvýhodnejšie palivo aj zásobná látka. Má však aj svoje obmedzenia:

  • červené krvinky môžu používať ako zdroj energie výhradne glukózu a mozog za bežných podmienok je takisto na nej závislý (v prípade hladovania či nutričnej ketózy dokáže asi 3/4 nárokov kryť z ketónových látok, ktoré sa vytvárajú v pečeni z tukov a ketogénnych aminokyselín)
  • beta oxidácia je výhradne aeróbna, čo znamená, že nie je schopná dodávať bunkám energiu v prostredí s nedostatkom kyslíka (napríklad sval v počiatočných štádiách vysokého výkonu)
  • beta oxidácia spotrebuje viac kyslíka na rovnaké množstvo regenerovaného ATP ako aeróbna glykolýza - podrobnejšie rozobraté tu
Rozšírenou polopravdou je, že tuky sa u živočíchov menia na cukry a potom sa spaľujú. Na glukózu sa môže metabolizovať iba glycerol z tukov, živočíchy ju nedokážu vytvárať z mastných kyselín (rastliny áno). Objem glycerolu je však v tukoch minimálny oproti mastným kyselinám. Metabolické pochody spojené s tukmi preto nie sú samy o sebe schopné pokryť potrebu glukózy.

Tento článok uzatvára procesy, ktoré tuky podstupujú od ich konzumácie po výslednú premenu na vodu a oxid uhličitý.

Petrík
Pre tento článok je k dispozícii aj mapa, ktorá uľahčuje orientáciu v súvisiacich a nadväzujúcich článkoch.
zobraziť mapu
Hryzka so zľavou
Objednajte si aktivovanú naturálnu bezlepkovú zmes Hryzka so zľavou 5% s použitím zľavového kódu TNJK01.
Facebook
Instagram

katka.janurka
Instagram
Komentáre:
03-06-2016 09:41

Zdravím vás oboch, vaša stránka ma zaujala obsahom a veľmi som sa potešil. Chcel by som sa ale opýtať na vaše zdroje k tomuto článku. Je pomerne odborný a zdroje by ho posunuli o úroveň vyššie. Nie je to kritika, chcem sa len naučiť niečo viac.
03-06-2016 11:17

Prečo neuvádzam zdroje som rozoberal tu http://janurky.sk/misc-petrikov_nazor_na_uvadzanie_zdrojov . V novších článkoch sa už podľa potreby zobrazuje odkaz, v týchto starších zatiaľ nie (asi by som to mal dorobiť...). Konkrétne v tomto som tuším čerpal z knihy Barevný atlas biochemie. Ale môžem odporuči´t napríklad http://www.wikiskripta.eu/ , sú pomerne obsiahle a po česky. Alebo potom stačí zadať do vyhľadávača kľúčové slová.
Informovať ma o nových komentároch
© 2020 by Janurky - Peter Janura, Katarína Janurová